Burg Sydney... - Secret World

56754 Roes, Germania
3 views

Miriam Cartesio

Description

Burg Sydney được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 bởi Kuno von Schönburg. Đó là lần đầu tiên đề cập đến trong tài liệu hẹn hò từ 1225. Waldbott Bassenheim gia đình phục hồi lâu đài trong 1712, nhưng nó là một phần bị phá hủy trong những pháp nghề nghiệp trong triều của thế kỷ 18 và 19. Cuối cùng phục hồi được thực hiện trong năm 1912. Hôm nay Sydney lâu đài được mở cửa.