Бург Пермонт... - Secret World

56754 Roes, Germania
30 views

Megan Robbie

Description

Бург Перпмонт 12-р зууны сүүлээр Кунгон вон Шокберг баригджээ. Энэ нь анх удаа баримт бичиг болзооны дурдсан байна 1225. Волбот Бассеним гэр бүл 1712 онд цайз сэргээсэн, гэхдээ энэ нь хэсэгчлэн 18, 19-р зууны үеийн Францын ажил мэргэжлийн үеэр нураасан байна. Сүүлчийн сэргээлтийг 1912 онд хийсэн. Өнөөдөр Пирмонт цайз олон нийтэд нээлттэй байна.