Château de Sommières... - Secret World

11 Chemin du Château Fort, 30250 Sommières, Francia
32 views

Claudia Sparano

Description

Чатае де Симьер бол Дундад агуу гэр бүл 10 буюу 11-р зуунд барьсан байж магадгүй. Цайз хоер цамхаг бүрдэж: Шаргал, Монтолавр, 13-р зууны эргэн болзоо. Зөвхөн шаргал цамхаг хөндөөгүй байна, Монтолура цамхаг хэсэгчлэн хотын бүслэлтийн үед устгагдсан 1573, дараа нь нураасан.