Tharpa Choling Gompa, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮಠದಲ್ಲಿ... - Secret World

Tirpai, Kalimpong, West Bengal 734316, India
10 views

Lauren Echevarría

Description

Tharpa Choling Gompa, ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, Tirpai ಹಿಲ್ಸ್, ಒಂದು ಮಂದಿರಗಳ the ಕಾಳಿಂಪೋಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ. ಸೇರಿದ Gelug ಪಂಥ ಮತ್ತು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ದಲೈ ಲಾಮಾ.ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮನೆ Geshe Rinpoche Ngawang Kalsang 1912 ರಲ್ಲಿ. ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮನೆ Geshe Rinpoche ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಳಿಂಪೋಂಗ್ 1906 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಭಾರತ ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್. ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭೂತಾನ್ಗೆ ನಾಯಕರು ದೇಶ ಕಾಳಿಂಪೋಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, Rinpoche ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ. ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ ನೀಡಲು ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ.