Bahamas: parku në Plazhin Taino... - Secret World

Taino Beach, Bahamas
4 views

Katia Bolton

Description

Parku Në Plazhin Taino është një zotërim i çmuar I Këshillit Liri / Lukaja. Hapësira është marrë me qira Nga Autoriteti Port I Madh Bahamasë për 99 vjet dhe është zhvilluar në një zonë për t'u gëzuar si Nga Bahamezët, ashtu edhe nga vizitorët. Struktura e mirëmbajtur është mbresëlënëse dhe do t'u bëjë thirrje personave nga të gjitha fushat e jetës. Ka struktura banjoje, pajisje lojrash dhe zona të ulura. Një memorial për Kryetarin e vdekur të Autoritetit Port Të Grand Bahamas, Z.Eduard Shën Gjergj, është shfaqur dukshëm në park. Një shteg i lejon vizitorët të mendojnë nëpërmjet rezervës së natyrës dhe strehës së shpendëve dhe bimësisë vendase të Grand Bahamës të theksohen përgjatë shtegut.Kjo strukturë tërheqëse është vendi për një numër veprimtarish të mëdha, duke përfshirë Festivalin vjetor Të Verës Junanoo.