تخته سنگ Moeraki همراه Koekohe ساحل... - Secret World

Moeraki Boulders Beach, Moeraki Boulders Road, Hampden 9482, Nuova Zelanda
24 views

Daniela Dolores

Description

مائوری افسانه آن است که تخته سنگ Moeraki پراکنده در امتداد ساحل Koekohe بقایای سبد مارماهی هستند, خربزه و جردس, و سیب زمینی شیرین از خراب قایق رانی بزرگ. علمی ، سنگ های کروی نتیجه یک فرایند طبیعی شناخته شده به عنوان بتن ، که در آن دانه های شن و ماسه و سنگ ترکیب به شکل این توده ها هستند. رسیدن به قطر تا شش فوت, این تخته سنگ نقطه خط ساحلی اوتاگو فرسوده در امتداد جزیره جنوبی نیوزیلند.