เทวดาต้นโอ๊ค... - Secret World

3688 Angel Oak Rd, Johns Island, SC 29455, Stati Uniti
21 views

Meredith Parish

Description

เทวดาต้นโอ๊คือร่าจะต้องอยู่ใน excess ของ 400-500 ปีแห่งควา 66.5 ft(20 m)ตัวสูง,จำ 28 ft(8.5 m)ใน circumference และได้พันั่นครอบคลุมถึ 17,200 ฟุต(1,600 เอ็ม 2). จากข่าวต้องแจ้งของมันนานที่สุดแบรนซ์ระยะทางเป็น 187 ft. นั่นคือ considerable เถียงกันเรื่องเรื่องอายุของเทวดายใบโอ๊ค. บาง contend นั่นมันเป็น 1500 ปี ส่วนใหญ่เชื่อว่าเอียงไปทางอนุรักษ์นิยการคำนวณมากกว่านั้นอีกถูกต้องแล้ว มันเป็นการความปลอดภัยต้อง-เห็นมีใครไปเยี่ยมชาลเลสตันเซ้าธท์คาโรไรน่า มันคือทุกคนเป็นสุดยอดสิบรายการของอย่างต้องทำในชาร์เลสตัน. ถึงแม้จะเป็นยังตำแหน่งตอนที่จอห์นเกาะเทวดายใบโอ๊คมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่ชาร์เลสตันเซ้าธท์คาโรไรน่า ขนาดใหญ่จำนวนของคนค้นหาสำหรับ"เทวดายใบโอ๊คชาร์เลสตันเซาท์แคลโรไรนา"ถึงแม้ว่าต้นไม้นี่คือตอนที่จอห์นบุกเกาะนี้กันหรอก