بنای یادبود Buzludzha... - Secret World

Vrah Hadji Dimitar, връх Хаджи Димитър, 6100, Bulgaria
21 views

Klaira Tanya

Description

ساخته شده توسط رژیم کمونیستی بلغاری در اواخر جنگ سرد, بنای تاریخی Buzludzha یادگاری از زمان دیگری است. دهه پیش, ساختمان بشقاب پرنده ها esque به سایت بسیاری از توابع دولت بود, با پوستر لنین و مارکس و یک سقف ستاره قرمز تنظیم محیط. اگرچه این بنای تاریخی رها شده بود و به عموم مردم در بسته 1989, کاشفان اب زیر کاه همچنان به سرمایه گذاری در به زل زل نگاه گنبد آخرت.