Buzludzha Đài... - Secret World

Vrah Hadji Dimitar, връх Хаджи Димитър, 6100, Bulgaria
25 views

Laura Picchi

Description

Được xây dựng bởi bungari chế độ Cộng sản đối với sự kết thúc của cuộc Chiến tranh Lạnh, những Buzludzha Đài là một di tích từ một thời gian. Nhiều thập kỷ trước, các UFO như xây dựng đã được trang web của nhiều nhà chức năng, với Lenin và Marx áp phích và một màu đỏ-sao trần thiết khí. Mặc dù những tượng đài đã bị bỏ rơi và đóng cửa để công trong năm 1989, lén lút nhà thám hiểm có thể tiếp tục để mạo hiểm để ngắm nhìn thế giới khác mái vòm.