चुम्बकीय पहाडी in Ladakh... - Secret World

Srinagar - Ladakh Highway, 194101
58 views

Priyanka Leone

Description

चुम्बकीय हिल मा Ladakh, भारत, is known to be one of the most अद्वितीय ठाउँमा संसारमा जहाँ तपाईं अनुभव गर्न सक्छन् एक साँच्चै असामान्य घटना हो । जब तपाईं यात्रा मा भूमि को Ladakh, तपाईं भर आउनेछ यो ठाँउ गर्न tends जो पुल गाडी । यो मूलतः एक सानो तान्नु को सडक मा एक हिल कि मा निहित, श्रीनगर-Leh highway. रहस्य छ कि तपाईं गर्न सक्छन् पार्क आफ्नो वाहन यहाँ र बन्द ज्वलन को आफ्नो कार, आफ्नो वाहन हुनेछ बिस्तारै बढ शुरू यसको आफ्नै मा!