गुलाबी बालुवा समुद्र तट... - Secret World

Isla Harbour, Bahamas
61 views

Joanna Hoara

Description

बालुवा मा यस बीच छ गुलाबी रंग को उपस्थिति कारण निश्चित खनिज र सूक्ष्मजीवहरूको. अनुसार हाल वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुलाबी रंग आउँछ foraminifera, एक सूक्ष्म जीव कि वास्तवमा छ एक रातो-गुलाबी खोल । बालुवा को एक मिश्रण छ मूँगे, गोले, र क्याल्सियम कार्रोप्नेट. मात्र केही गुलाबी बालुवा समुद्र तट मा अवस्थित the world. को rarity यी समुद्र तट गर्न भन्छन् आकर्षण र रहस्य तिनीहरूले पकड बीचमा मानव जनसंख्या छ ।