Silfra Rạn Nứt... - Secret World

Vallarvegur, Islanda
23 views

Mary Stoone

Description

Các Silfra Rạn nứt, một trong những mơ hồ nơi trên thế giới, lục địa tách hai và hai mảng, cụ thể là ở phía Bắc Mỹ, và Âu tấm. Nó chiếm cả một khu vực khoảng 600 bằng cách 200 mét. Nó được coi là một trong độc đáo nhất, hiện tượng trên trái Đất. Lặn trong Silfra Rạn nứt là một trong Iceland nghe kinh nghiệm. Hãy chắc chắn để tận hưởng nó trong chuyến đi đến Iceland. Bạn sẽ được thổi bay đi bởi vẻ đẹp của tự nhiên này ngạc nhiên. Chuẩn bị để được trang trí bởi bởi một trong những nơi kỳ lạ nhất trên thế giới.