Hồ Natron,một thực sự đáng sợ lake... - Secret World

Lago Natron
28 views

Melania Apple

Description

Khủng khiếp Hồ Natron ở phía bắc Tanzania là một salt lake—có nghĩa là nước chảy trong, nhưng không chảy ra, do đó, nó chỉ có thể thoát bằng hơi nước. Theo thời gian, như nước bốc hơi, nó để lại đằng sau nồng độ cao của muối và khoáng chất khác, như xuống Biển Chết và Utah Tuyệt vời của Salt Lake. Không giống như những hồ khác, mặc dù, Hồ Natron là vô cùng kiềm do độ lượng của các hóa chất natron (một sự pha trộn của natri đá và soda) trong nước. Nước pH đã được đo bằng cao như 10.5—gần cao như ammoniaAs bạn có thể mong đợi, vài sinh vật sống trong khắc nghiệt vùng biển, có thể đạt độ 140 Fahreinheit—họ đang nhà chỉ là một loài cá (Alcolapia latilabris), một số tảo và một thuộc địa của hạc mà ăn trên tảo và giống trên bờ biển.