گالری ملی آفریقای جنوبی Iziko... - Secret World

Government Ave, Gardens, Cape Town, 8001, Sudafrica
33 views

Jamie Carlson

Description

این Iziko ملی آفریقای جنوبی, گالری واقع در شکوه ساختمان سفید خانه ها مجموعه ای از آفریقای جنوبی, هلندی, فرانسوی, فلاندرز و آثار از قرن 17 از طریق مدرن روز هنر معاصر است. شما ممکن است تعجب آنچه قطعات انگلیسی و هلندی در گالری ملی آفریقای جنوبی انجام می دهند ، اما این آثار ایستاده به عنوان عهد به میراث فرهنگی غنی کشور. این موزه دارای یک برنامه کامل از نمایشگاه های موقت معاصر و تاریخی نقاشی آثار بر روی کاغذ عکاسی, مجسمه سازی, تسبیح سازی پارچه و معماری است. اگر چه ISANG میزبان بسیاری از مهم بین المللی سفر نمایشگاه موزه همیشه شامل خود برنامه نمایشگاه سرپرستی از مجموعه دائمی با تاکید بر نشان دادن هنر از آفریقای جنوبی است. واقع در پایه کوه جدول, گالری در مجاورت نزدیک به بارهای از سایت های دیگر است.