Iziko Nam Phi Thư Viện Quốc Gia... - Secret World

Government Ave, Gardens, Cape Town, 8001, Sudafrica
48 views

Carla Martini

Description

Các Iziko Nam Phi thư Viện Quốc gia, nằm ở nhà trắng, tòa nhà một bộ sưu tập của Nam Phi, hà lan, Bỉ, và Anh làm việc từ thế kỷ 17 qua hiện đại ngày nghệ thuật đương đại. Bạn có thể tự hỏi gì, Anh và hà lan miếng đang làm gì ở thư viện quốc gia của Nam Phi, nhưng những hoạt động đứng như một ước của đất nước giàu di sản văn hóa. Bảo tàng có một chương trình đầy đủ của triển lãm tạm thời hiện đại, lịch sử, bức tranh, hoạt động trên giấy, nhiếp ảnh, điêu khắc, xâu hạt da và kiến trúc. Mặc dù ISANG tổ chức nhiều quan trọng quốc tế đi du lịch lãm, các bảo tàng luôn bao gồm lịch trình của mình triển lãm tuyển chọn từ bộ sưu tập tượng đang ở nghệ thuật từ Nam Phi. Nằm xuống các cơ sở của Bảng Núi, những bộ sưu tập được trong gần với vô số trang web khác.