Minskas: Baltarusijos nacionalinė bibliote... - Secret World

praspiekt Niezaliežnasci 116, Minsk, Bielorussia
51 views

Ranita Bosmann

Description

“…. Ut sit homo dei perfectus ad omne opus bonum instructu…” "Kad Dievo žmogus būtų kruopščiai pasiruošęs kiekvienam geram darbui."(2 Timotiejui 3: 17) Su šiais žodžiais, parašytais keliose lygose ir penkiakampėse plokštėse, rodomose kaip atvira knyga, gauna Baltarusijos Nacionalinę biblioteką, kuri nori internalizuoti savo sienose saugomas žinias. Ji taip pat pagerbia Franciską Skoriną, humanistinę Baltarusiją, kurią atstovauja skulptūra Prie įėjimo į biblioteką. Originalus Baltarusijos nacionalinės bibliotekos projektas buvo sukurtas 2002 m., atsižvelgiant į Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos (Baltarusija) pamatus, kurie 1998 m. įsakė statyti pastatą Minsko mieste. Biblioteka tapo pagrindiniu šalies informacijos ir kultūros centru, įskaitant 8 milijonus vienetų įvairiais klausimais. Nacionalinė biblioteka sukūrė savo kompiuterinę sistemą, generuodama daugiau literatūros, grafinės informacijos, teksto, garso duomenų bazės. Vartotojai taip pat turi prieigą prie kitų bibliotekų ir informacijos įstaigų, įskaitant kai kurias užsienyje.