Các Thiên Thần Cây Sồi... - Secret World

3688 Angel Oak Rd, Johns Island, SC 29455, Stati Uniti
62 views

Raphael Dumas

Description

Các Thiên thần Cây Sồi là ước tính được vượt quá 400-500 tuổi, đứng 66.5 ft (20 m) cao, các biện pháp 28 ft (8.5 m) trong vòng, và sản xuất bóng mà bao gồm 17,200 feet vuông (1,600 m2). Từ đầu đến mũi của Nó dài chi nhánh khoảng cách là 187 ft. Có nhiều tranh luận về tuổi của các Thiên thần gỗ Sồi. Một số người cho rằng nó là 1.500 năm tuổi. Hầu hết tin rằng sự bảo thủ hơn ước tính chính xác hơn. Nó là một tuyệt đối-phải xem cho bất cứ ai đến thăm Charleston, Nam Carolina. Nó là của tất cả mọi người mười đầu danh sách những việc phải làm ở Charleston. Mặc dù đang nằm trên John ' s Đảo Angel Sồi đã đến để tượng trưng cho Charleston, Nam Carolina. Một số lượng lớn người dân tìm kiếm "Thiên thần Sồi Charleston, Nam Carolina," mặc dù cây này là John ' s Đảo.