લદ્દાખમાં મેગ્નેટિક હિલ... - Secret World

Srinagar - Ladakh Highway, 194101
40 views

Nyrika Biel

Description

લદ્દાખ, ભારતમાં મેગ્નેટિક હિલ, વિશ્વના સૌથી અનન્ય સ્થળો પૈકી એક તરીકે ઓળખાય છે જ્યાં તમે સાચી અસામાન્ય ઘટના અનુભવી શકો છો. જ્યારે તમે લદ્દાખની ભૂમિમાં મુસાફરી કરો છો, ત્યારે તમે આ સ્થળે આવશો જે વાહનો ખેંચવાનું વલણ ધરાવે છે. આ અનિવાર્યપણે એક ટેકરી કે શ્રીનગર-લેહ હાઇવે પર આવેલું રોડ એક નાના ઉંચાઇ છે. રહસ્ય એ છે કે તમે તમારા વાહનને અહીં પાર્ક કરી શકો છો અને તમારી કારની ઇગ્નીશનને બંધ કરી શકો છો, તમારું વાહન ધીમે ધીમે તેના પોતાના પર આગળ વધવાનું શરૂ કરશે!